Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Kontakt


acero s.c.
ul. Łęczyńska 58
20-309 Lublin

Sprzedaż detaliczna i hurtowa
tel. fax: 81 745 16 00
pon.-piątek w godz. 8-16
acero@vp.pl

Gadu-gadu:
#10464956

Facebook:
Facebook

Nawiewniki


Wymieniając okna starego typu na nowoczesne okna plastikowe, czy drewniane uzyskujemy pełną szczelność mieszkania. Co niewątpliwie sprzyja oszczędności energii cieplnej, ponieważ ciepłe powietrze nie uchodzi na zewnątrz. Ale musimy pamiętać również o tym, że tym samym zmniejszamy dopływ ilości świeżego powietrza do mieszkania co powoduje niedobór tlenu. Tlenu potrzebnego nie tylko do oddychania, ale również zużywanego przy uruchamianiu urządzeń gazowych – kuchenki czy piecyka. Jeżeli jest go zbyt mało, to urządzenie wytwarza trujący tlenek węgla. Złe działanie wentylacji objawia się osłabieniem lub odwróceniem ciągu kominowego w kanałach wentylacyjnych. Występuje wtedy nawiewanie powietrza przez kartki wentylacyjne.

Warunkiem dobrej wentylacji jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach. Powietrze świeże powinno nieustannie, małymi kontrolowanymi strumieniami napływać do pomieszczeń i w sposób naturalny wypychać zużyte poprzez kanały wentylacyjne omiatając wszystkie pomieszczenia. W ten sposób zostanie zapewniona cyrkulacja i wymiana powietrza w całym domu.

Urządzenia dostarczające świeżego powietrza powinno montować się w pomieszczeniach mniej zanieczyszczonych: sypialniach i innych pokojach. Natomiast kratki wentylacyjne wyciągowe odbierające zużyte powietrze powinny być instalowane w pomieszczeniach gdzie powietrze jest bardziej zanieczyszczone tj.: kuchnia, łazienka i WC. W celu zapewnienia przepływu powietrza z pokojów gdzie mamy zamontowane urządzenia, do pomieszczeń z kratkami wentylacyjnymi – należy podciąć drzwi do pokoi o około 1 cm, natomiast drzwi do kuchni łazienki, WC o około 2,5 cm lub wykonać otwory.

Widoczne efekty braku wentylacji to: grzyb, pleśń w najzimniejszych miejscach ścian (nadproża, czy pod parapetami), zaparowane szyby, czy wspomniane wcześniej nawiewanie powietrza przez kratki wentylacyjne. Symptomem niedostatecznej wentylacji może być również specyficzny zapach stęchlizny, paczenie mebli, odpadanie tapet.

Ale nie możemy zapomnieć również o niewidocznych efektach braku dobrej wentylacji jak: uszczerbek na zdrowiu mieszkańców, pogorszenie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń może być przyczyną alergii, uczulenia, choroby górnych dróg oddechowych, czy układu krążenia. Może powodować bóle głowy, uczucie zmęczenia i trudności z koncentracją. Wnikanie wilgoci w ściany może mieć także z czasem znaczny wpływ na stopniowe niszczenie konstrukcji budynku.

 

Od początku roku 2009, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków mieszkalnych wielorodzinnych należy ze szczególną uwagą uwzględnić zalecenia projektów wentylacji, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza. Parametry nawiewników powinny być zgodne z przepisami (PN-83/B-03430) i zapewnić maksymalny przepływ od 20 do 50 m³/h – jeżeli zastosowano wentylację grawitacyjną (naturalną), od 15 do 30 m³/h – jeżeli zastosowano wentylację mechaniczną.
W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie okna muszą pozostać szczelne. Jednocześnie przepisy określają, że ilość powietrza doprowadzonego do mieszkania lub domu musi być równa ilości powietrza usuwanego, przy czym nie może być mniejsza niż 20 m³ na osobę w ciągu godziny. Zbyt mały dopływ powietrza z zewnątrz spowoduje zmniejszenie intensywności wentylacji lub zaburzenia jej działania (odwrócenie ciągu w kanałach, zakłócenie spalania gazu).

 

Najprostszym rodzajem wentylacji naturalnej jest przewietrzanie pomieszczeń, polegające na otwieraniu okien. Trzeba jednak pamiętać że daje to krótkotrwały efekt. W pomieszczeniu w którym przebywają ludzie, podwyższone stężenie dwutlenku węgla powraca już po niedługim czasie. Wietrzenie przez otwieranie okien lub mikrowentylację istotnie zakłóca pracę zaworów termostatycznych umiejscowionych zwykle na grzejnikach pod oknami. Dzieje się tak dlatego, że powietrze wlatuje wtedy do pomieszczenia nisko w bezpośrednim sąsiedztwie zaworów. Strumienie zimnego zewnętrznego powietrza omywając głowicę zaworu sprawiają, że „czuje” on temperaturę zewnętrzną zamiast wewnątrz pomieszczenia. Zawór zostaje wtedy otwarty, podnosząc nadmiernie temperaturę grzejnika i powoduje niepotrzebne straty ciepła. Dlatego nawiewniki okienne czy też ścienne montuje się na wysokości nie niższej niż 2m ponad poziomem podłogi. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest najcieplejsze- zimne dostające się z zewnątrz ogrzewa się od niego i otrzymujemy powietrze o średniej temperaturze pokojowej.

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia właściwego napływu powietrza jest zastosowanie nawiewników automatycznych. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że działają samoczynnie, nie wymagają obsługi od strony użytkownika i nie potrzebują zasilania zewnętrznego. Zapewniają właściwy mikroklimat w pomieszczeniach, gwarantując prawidłową wentylację przy jednoczesnym zmniejszeniu strat ciepła.

W tej kategorii wyróżniamy dwa rodzaje nawiewników:

Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe- samoczynnie regulują strumień powietrza nawiewanego w zależności od zmian różnicy ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Doprowadzają do pomieszczenia taką ilość powietrza jaka wynika z różnicy ciśnień. Do pewnej granicznej wartości tej różnicy otwór doprowadzający powietrze jest maksymalnie otwarty. Gdy różnica nadal rośnie, na skutek podmuchów wiatru, przepustnica w nawiewniku przymyka się, zapobiegając nadmiernemu napływowi powietrza- chroniąc przed powstawaniem przeciągów i nadmiernemu wychłodzeniu. Jednocześnie użytkownik ma możliwość ręcznego przymknięcia przepustnicy, aby zmniejszyć przepływ do minimum.

Nawiewnik te lepiej zabezpieczają przed powstaniem przeciągów w czasie silnych wiatrów, co jest szczególnie ważne przy wyższych budynkach. W tego typu nawiewnikach mamy również możliwość całkowitego zamknięcia przepustnicy.

Nawiewniki higrosterowane sterowane wilgotnością powietrza wewnątrz pomieszczeń-reagują na zwiększenie się wilgotności powietrza. Higrosterowanie polega na uzależnieniu przepływającego powietrza od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczenia. Wykorzystuje naturalną własność materiałów do zmiany ich długości w zależności od zmiany poziomu wilgotności. Nawiewnik te wyposażone są w taśmę z modyfikowanego poliamidu, materiału zmieniającego wymiary wskutek wchłonięcia pary wodnej. Za pomocą prostego układu mechanicznego zmiana długości taśmy przekładana jest na ruch otwierający lub zamykający przepustnicę. Powoduje to powiększenie lub dławienie strumienia napływającego powietrza. Wilgotność powietrza określana jest w procentach. Im chłodniej w pomieszczeniu tym wilgotność względna jest większa i tym łatwiej para wodna wykrapla się w najchłodniejszych miejscach. Nawiewniki pracują w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniach jest mniejsza lub równa 30%, nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzony jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wilgotności 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną. Dodatkowo przy tego typu nawiewnikach mamy możliwość podwyższenia izolacyjności akustycznej. Co niewątpliwie sprawdza się przy budynkach narażonych na większy poziom hałasu z zewnątrz (ruchliwe ulice). Odczuwalne pogorszenie właściwości akustycznych okna jest większe w przypadku nawiewników montowanych w małych oknach, w małych pomieszczeniach. Im kubatura pomieszczenia jest większa, tym mniej odczuwalne pogorszenie izolacyjności akustycznej.

 

 

 

 

Nawiewnik ciśnieniowy automatyczny

Czerpnia powietrza wyposażona jest w dwa niezależne samoczynne regulatory przepływu, dwie klapki regulujące. Użytkownik po otwarciu jednej lub dwóch przesłon w nawiewniku ,w zależności jaka ilość napływającego powietrza jaka ma być dostarczana do pomieszczenia nie musi już więcej regulować nawiewnika. Zastosowana automatyka ciśnieniowa samoczynnie reguluje ilość napływającego powietrza .

Objętość strumienia powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik wynosi od 5m3h do 25m3h

Tłumienie akustyczne - nawiewnik zamknięty Dnew = 34 dB - nawiewnik otwarty Dnew = 32 dB

 

 

1.jpg

 

 

Nawiewnik higrosterowany Aera hy

nawiewnik z czerpnią standardową, automatyczna regulacja przepływu powietrza pod wpływem zmiany poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu, możliwość zamontowania do okien z roletami zewnętrznymi , tłumienie akustyczne 32 dB

Wymiary (dł./wys./gł.): 400 mm / 40 mm/ 30 mm

Wydajność: 7/35 m3/h @ 20Pa

 

nawiew.jpg

kolory.jpg

pcv.jpg

drew.jpg