Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Kontakt


acero s.c.
ul. Łęczyńska 58
20-309 Lublin

Sprzedaż detaliczna i hurtowa
tel. fax: 81 745 16 00
pon.-piątek w godz. 8-16
acero@vp.pl

Gadu-gadu:
#10464956

Facebook:
Facebook

Jak istotna jest dobra wentylacja w domu?


Wytyczne do rozwiązywania problemów wentylacji pomieszczeń można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz w Polskiej Normie PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania"

Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury najważniejsze dla nas są dwie następujące zasady określone przepisami:

§ 149. ust. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

§ 155. ust. 3 W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

 Z paragrafu 149 wynika jaka minimalna ilość powietrza powinna być dostarczana do pomieszczeń mieszkalnych, a paragraf 155 określa prawidłowy sposób dostarczania tego powietrza do pomieszczeń. Od 01 stycznia 2009 jedynym prawidłowym sposobem doprowadzania powietrza do pomieszczeń z wentylacją naturalną są "urządzenia nawiewne".

W branży okiennej od dawna przyjęło się, że podstawowym "urządzeniem nawiewnym" doprowadzającym powietrze do pomieszczeń są różnego rodzaju nawiewniki montowane na ramach ościeżnic i skrzydeł okna.

 

Szczególnie teraz ważne byśmy mówili głośno jak istotne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji. Gdy większość z nas wymieniając okna starego typu na nowoczesne plastikowe, czy drewniane zyskała przez to pełną szczelność mieszkania. Co niewątpliwie sprzyja oszczędności energii cieplnej, ponieważ ciepłe powietrze nie uchodzi na zewnątrz. Ale musimy pamiętać również o tym, że tym samym zmniejszamy dopływ ilości świeżego powietrza do mieszkania co powoduje niedobór tlenu. Tlenu potrzebnego nie tylko do oddychania, ale również zużywanego przy uruchamianiu urządzeń gazowych – kuchenki czy piecyka. Jeżeli jest go zbyt mało, to urządzenie wytwarza trujący tlenek węgla. Złe działanie wentylacji objawia się osłabieniem lub odwróceniem ciągu kominowego w kanałach wentylacyjnych. Występuje wtedy nawiewanie powietrza przez kartki wentylacyjne.

Najprostszym rodzajem wentylacji naturalnej jest przewietrzanie pomieszczeń, polegające na otwieraniu okien. Trzeba jednak pamiętać że daje to krótkotrwały efekt. W pomieszczeniu w którym przebywają ludzie, podwyższone stężenie dwutlenku węgla powraca już po niedługim czasie. Wietrzenie przez otwieranie okien lub mikrowentylację istotnie zakłóca pracę zaworów termostatycznych umiejscowionych zwykle na grzejnikach pod oknami. Dzieje się tak dlatego, że powietrze wlatuje wtedy do pomieszczenia nisko w bezpośrednim sąsiedztwie zaworów. Strumienie zimnego zewnętrznego powietrza omywając głowicę zaworu sprawiają, że „czuje” on temperaturę zewnętrzną zamiast wewnątrz pomieszczenia. Zawór zostaje wtedy otwarty, podnosząc nadmiernie temperaturę grzejnika i powoduje niepotrzebne straty ciepła. Dlatego nawiewniki okienne, czy też ścienne montuje się na wysokości nie niższej niż 2m ponad poziomem podłogi. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest najcieplejsze- zimne dostające się z zewnątrz ogrzewa się od niego i otrzymujemy powietrze o średniej temperaturze pokojowej.